Integromat se vyvíjí a rozšiřuje svou vizi, aby umožnil tvůrcům inovovat bez omezení.

Integromat je mrtev. Ať žije Make! #withMake

Platforma Integromat, která se zabývá integrací bez kódu, dnes spustila “Make”. Make představuje název značky, firmy i nového produktu – vizuálně intuitivní platformy, která umožňuje navrhovat, vytvářet a automatizovat cokoli od jednoduchých pracovních postupů až po složité procesy, a to bez nutnosti kódování.

Make umožňuje komukoli vizuálně navrhovat, vytvářet a automatizovat cokoli – od úkolů a pracovních postupů až po aplikace a systémy – rychlostí svých nápadů.

 Nový název značky a identita se vyvíjely společně s novým produktem, aby vystihovaly širší vizi světa, kde má každý možnost inovovat bez omezení.

"No-code" nástroje jsou právě takové; umožňují uživatelům vytvářet a automatizovat bez psaní kódu.M ake nabízí mnohem víc: vizuální jazyk, který demokratizuje vývoj, činí procesy hmatatelnými a podporuje týmovou spolupráci bez ohledu na technické dovednosti."

“Make vystihuje vývoj naší platformy, ducha našich zákazníků a odráží jeden z nejtransformačnějších trendů naší doby: od rigidní, shora dolů řízené, opakující se práce k flexibilní, posilující a smysluplné práci. Naši uživatelé nejen propojují aplikace nebo automatizují pracovní postupy; kreativně reagují na výzvy na pracovišti tím, že vytvářejí řešení,” řekl Ondřej Gazda, generální ředitel společnosti Make. “Jednoduše řečeno, uvědomili jsme si, že naši uživatelé nejsou jen uživatelé, ale že jsou to Makers (tvůrci).”

Make dláždí novou budoucnost pro no-code a nově definuje, co to znamená být vizuální platformou. No-code nástroje jsou často reprezentovány typickou vizuální funkcí drag-and-drop; pro Make znamená vizuální něco jiného. Make umožňuje týmům vizualizovat, upravovat a spolupracovat na procesech, které se škálují stejně rychle jako jejich organizace. Make nabízí intuitivní a hravé prostředí, které jej dále odlišuje od ostatních automatizačních nástrojů.

Jsem MakePartner. A budu jím i pro vaše podnikání!

Pojďmě se spolu potkat a pobavit se, co konkrétního lze u vás automatizovat. Otevřu vám obzory, zamyslíme se nad procesy, které každý den řešíte. Buďte připraveni na budoucnost!

Malé firmy, startupy, týmy a podniky po celém světě mohou nyní vytvářet výkonná řešení #withMake a škálovat tak své podnikání rychleji než kdy dříve.

Pojďme spolu Máknout

Mákněme na automatizaci vašeho podnikání. #withMake